SOKOLSKO DRUŜTVO VOJVODINA


Tokom raspusta (od 01.07.2017.g.-31.08.2017.g.), organizuju se treninzi za decu razvojne gimnastike, uzrasta od 7-14 godina u sledećim terminima:
Dečaci: ponedeljkom i četvrtkom od 8:30-10:00h
 Devojčice: utorkom i petkom  od 8:30-10:00h

Organi uprave

UPRAVA DRUŠTVA

Miroslav Kovačev
Predsednik društva

UPRAVNI ODBOR

Miroslav Kovačev
Jelena Lakićević Šili
Aleksandar Pandurov
Tijana Palkovljević Bugarski
Aleksandar Zarin
Vladimir Drakulić
Dejan Dejanović
Tatjana Grujić
Bojana Matanović

NADZORNI ODBOR

Dragana Pešić-predsednik
Stefan Ilić
Ivana Pecović

SPORTSKI DIREKTOR

Matić Jakob

TEHNIČKI SEKRETAR

Melvan Zoran

KONTAKT ZA MEDIJE

Marina Zorić +381 (0)62 291 251

TOP