Foto galerija

 

PHOTO Memorijal "Laza Krstić i Marica Dželatović" , Novi Sad 2019.

 

 I Category (MAG/WAG)

II Category (MAG/WAG)

III Category (MAG/WAG)

IV Category (MAG/WAG)

V Category (MAG/WAG)

      Final