Memorijal "Laze Krstića i Marice Dželatović"

MEMORIJAL " LAZA KRSTIĆ I MARICA DŽELATOVIĆ"  2016. godine

RESULTS

 

memorijal-blank

 

Memorijal "Laze Krstića i Marice Dželatović" 2016 god.

  MAG WAG
  Teams final Teams final
  All around final All around final
  Apparatuses final Apparatuses final
I Category  pdf All around and qualifications pdf All around and qualifications
II Category pdf All around and qualifications pdf All around and qualifications
III Category pdf All around and qualifications pdf All around and qualifications
IV Category pdf  All around and qualifications pdf All around and qualifications
V Category pdfAll around and qualifications
  Photo

 

 

TOP