SOKOLSKO DRUŜTVO VOJVODINA

U subotu 18.06.2016.god. na otvorenim terenima Sokolskog doma sa početkom u 10 časova
organizovaće se Sokolski susret pod nazivom „Dan gimnastike za sve“.
Svim prijavljenim učesnicima želimo uspešan nastup,
Uprava društva!

Video-Jubilej

 

SOKOLSKO DRUŠTVO VOJVODINA od samog nastanka 1905. godine i izgradnje Sokolskog Doma 1936. godine bavi se svojom izvornom tradicijom - poboljšanje motoričkih sposobnosti dece, omladine i građana.
Možemo da se pohvalimo da je 9.januara 2012.godine upisan 4.000-ti član od kada se vodi elektronska evidencija članstva Sokolskog društva.
Upis novih članova vrši se svaki radni dan u prostorijama Sokolskog društva Vojvodine od 17-21h.

 

TOP