Tradicionalno takmičenje u muškoj sportskoj gimnastici (DKMT) održaće se 
u subotu 14. oktobra 2017. god. sa početkom u 09:00 h u Rumuniji/Temišvar.
Puno uspeha takmičarima želi uprava Društva!

TOP