Obaveštavamo Vas da će se XVI Svesokolski sabor 
održati u Pragu od 1-6. jula 2018. godine 

Više o ovom sletu možete pogledati u Biltenu

TOP