Memorijal "Laze Krstića i Marice Dželatović"

MEMORIJAL " LAZA KRSTIĆ I MARICA DŽELATOVIĆ"  2012. godine

REZULTATI

 

 

memorijal-blank

 

 

Memorijal 2012 "Laze Krstića i Marice Dželatović" 2012.

  MSG ŽSG
I Kategorija
  
pdf REZULTATI  višeboj pdf  REZULTATI višeboj
pdf REZULTATI finale pdf REZULTATI finale
Fotografije Fotografije
II Kategorija    pdf REZULTATI višeboj pdf  REZULTATI višeboj
pdf REZULTATI finale pdf REZULTATI finale
Fotografije Fotografije
III Kategorija pdf  REZULTATI višeboj pdf REZULTATI višeboj
pdf REZULTATI finale pdf REZULTATI finale
Fotografije Fotografije
IV Kategorija pdf REZULTATI višeboj  pdf REZULTATI višeboj
pdf REZULTATI finale pdf REZULTATI finale
Fotografije Fotografije

 

POGLEDAJTE !!!      YouTube  REPORTAŽA - Novosadska TV

 

Memorijal 2012 "Laze Krstića i Marice Dželatović" 2012.
 
Sportski Aerobik
Pioniri

pdf REZULTATI višeboj
REZULTATI finale
Fotografije
Kadeti  pdf REZULTATI višeboj
REZULTATI finale
Fotografije
Juniori pdf REZULTATI višeboj
REZULTATI finale
Fotografije
TOP