JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA

2014. godina

bullet_202-mali  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU za javnu nabavku usluga: Sanacija kupatila za sportiste i priprema prostorija za Spa centar

bullet_202-mali DODATNE INFORMACIJE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA Sanacija kupatila za sportiste i priprema prostorija za Spa centar.

bullet_202-mali IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA  Sanacija kupatila za sportiste i priprema prostorija za Spa centar.

bullet_202-mali OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA - Sanacija kupatila za sportiste i priprema prostorija za Spa centar.

 bullet_202-mali POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA - Sanacija kupatila za sportiste i priprema prostorija za Spa centar.

bullet_202-mali KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA- Sanacija kupatila za sportiste i priprema prostorija za Spa centar.

 


 

bullet_202-mali  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU za javnu nabavku usluga - Prevoz opreme i učesnika Memorijalnog turnira „Laza Krstić i Marica Dželatović“

bullet_202-mali POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA - Prevoz opreme i učesnika Memorijalnog turnira „Laza Krstić i Marica Dželatović“

bullet_202-mali KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA - Prevoz opreme i učesnika Memorijalnog turnira „Laza Krstić i Marica Dželatović“ 

 


 

bullet_202-mali  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU za javnu nabavku usluga- Smeštaj i ishrana sportista tokom održavanja Memorijalnog turnira „Laza Krstić i Marica Dželatović“ 

bullet_202-mali  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA - Smeštaj i ishrana sportista tokom održavanja Memorijalnog turnira „Laza Krstić i Marica Dželatović“ 

bullet_202-mali  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA - Smeštaj i ishrana sportista tokom održavanja Memorijalnog turnira „Laza Krstić i Marica Dželatović“ 

 


 

bullet_202-mali  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU za javnu nabavku usluga - usluge sportskih strucnih saradnika

bullet_202-mali  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA - Usluge sportskih stručnih saradnika (Rok do 5.05.2014. god.)

bullet_202-mali  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA - PARTIJA 1 - Sportski stručni saradnik za oblast sportskog aerobika i sportske gimnastike (Rok do 5.05.2014. god.)

  bullet_202-mali  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA - PARTIJA 2 - Sportski stručni saradnik za vođenje časova baletske pripreme i koreografije (Rok do 5.05.2014. god.)

 


 

 2013. godina

bullet_202-mali      OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU za javnu nabavku usluga  prevoz opreme i učesnika tokom održavanja Memorijalnog turnira „Laza Krstić i Marica Dželatović“

 bullet_202-mali  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU za javnu nabavku usluga smeštaj i ishrana sportista tokom održavanja Memorijalnog turnira „Laza Krstić i Marica Dželatović“ JNMV 01/2013

bullet_202-mali  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA - Prevoz opreme i učesnika  tokom održavanja Memorijalnog turnira „Laza Krstić i Marica Dželatović“ JNMV 02/2013 (Rok do 6.11.2013. god.) 

 bullet_202-mali KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA - Prevoz opreme i učesnika tokom održavanja Memorijalnog turnira „Laza Krstić i Marica Dželatović“ JNMV 02/2013 (Rok do 6.11.2013. god.)

 bullet_202-mali KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA - Smeštaj i ishrana sportista tokom održavanja Memorijalnog turnira „Laza Krstić i Marica Dželatović“ JNMV 01/2013  (Istekao rok)

bullet_202-mali POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA - Smeštaj i ishrana sportista tokom održavanja Memorijalnog turnira „Laza Krstić i Marica Dželatović“ JNMV 01/2013 (Istekao rok)

TOP