Generalna proba za sve učesnike Sokolskog sleta održaće se u subotu, 01.06.2019. godine.

Decu je potrebno dovesti u 10:30h a proba počinje u 11:00h u dvorištu Sokolskog doma.

TOP