RODITELJ/DETE
(Devojčice i dečaci uzrasta 3 do 5 godina vežbaju sa jednim od roditelja)

 

 

Ovaj program je predviđen za decu uzrasta 3-5 godina, gde roditelj aktivno učestvuje na času. Rad sa ovom grupom, usmeren je na razvoj osnovnih oblika kretanja kod dece tog uzrasta, kao što su: razna hodanja, trčanje, poskoci, penjanje, puzanje, itd. Korišćenjem velikog broja sprava i rekvizita primerenih ovom uzrastu, kroz igru i druženje sa roditeljima, deca će razvijati svoje psihofizičke osobine ( spretnost, koordinacija, hrabrost, ), jačati muskulaturu i time obezbediti pravilan rast i razvoj. Poligoni koji se koriste u radu sa ovom grupom su namenski napravljeni i jedinstveni su u Srbiji. Jama koju poseduje Sokolsko društvo omogućava deci ovog uzrasta da se oslobode strahova vežbajući i igrajući se u njoj.

Časovi se održavaju 2 puta nedeljno

 

TOP