Family in gymnastics – Famnastics

02 March 2021.

 

eu
famnastics

Sokolsko društvo „Vojvodina“ u saradnji sa partnerima Gimnastički klub Marjan iz Splita koji je ujedno i nosilac i koordinator projekta i Gimnastičkim savezom Slovenije realizuje projekat Family in gymnastics - FEMNASTICS . Projekat traje od 1.1.2021. do 31.12.2022. godine i u tom periodu će se kreirati i implementirati program porodične gimnastike. 

Cilj projekta je podrška mobilnosti trenera, menadžera, volontera i osoblja neprofitnih sportskih organizacija kroz edukaciju trenera, osoblja sportskih klubova a u svrhu  sprovođenja novih programa rekreativne sportske gimnastike za decu od 3 do 6 godina  i članove njihove porodice (roditelje, staratelje, bake i deke). Ovim projektom podstiče se učestvovanje u rekreativnim sportskim aktivnostima, promoviše se gimnastika kao sport i omogućava širenje baze u samim klubovima. Projekat FAMNASTICS ojačava veze unutar porodice, pomaže socijalizaciju najmlađih, stvaranju zdravih navika, osećaja zajedništva i timskog rada. U okviru projekta partneri će razmeniti dosadašnja iskustva i osmisliti nov rekreacijski program gimnastike za decu i odrasle, koji će doprineti prevenciji i očuvanju telesnog, mentalnog i socijalnog zdravlja.

Nosilac projekta: Gimnastički klub Marjan, Split, Hrvatska (www.gkmarjan.hr)

Partneri projekta:

  • Gimnastički savez Slovenije, Ljubljana, Slovenija (www.gimnasticna-zveza.si )
  • Sokolsko društvo „Vojvodina“, Novi Sad, Srbija
TOP