RAZVOJNA GIMNASTIKA
(DEČACI 7 DO 14 GODINA)

 

Pored vežbi oblikovanja, kod dečaka se više radi na vežbama snage, kao i na savladavanju osnovnih elemenata gimnastike po spravama predviđenim za taj uzrast. Velika pažnja pridaje se pravilnom usvajanju motornih navika i podjednakom razvijanju svih mišičnih grupa.

Nakon savladanog osnovnog progama u zavisnosti od individualnih sposobnosti deteta nudi se nastavak usavršavanja u gimnastici savladavajući vežbe koji su u sistemu takmičenja Gimnastičkog saveza Srbije u C , B, ili A programu.

Osnovni program - časovi se održavaju 2 puta nedeljno

C program - časovi se održavaju 3 puta nedeljno 

B i A program od 4 do 6 treninga nedeljno u zavisnosti od nivoa znanja

TOP