KREATIVNI PLES

 

KREATIVNI PLES pruža mogućnost izražavanja misli i osećanja kroz pokret i ples. Pored toga polaznici se upoznaju sa bogatom lepezom plesnih tehnika:
osnovama klasičnog baleta, džez igre, moderne igračke tehnike (Horton, Limon), principima kontakt improvizacije i osnovnom akrobatikom.

KROZ VOĐENU PLESNU IMPROVIZACIJU DECA RAZVIJAJU: SPONTANOST, OTVORENOST, KONCENTRACIJU, MUZIKANOST, KREATIVNOST, FLEKSIBILNOST, SNAGU I KOORDINACIJU ČIME GRADE SAMOPOUZDANJE.

Ovaj program pruža mladima iskustvo koje je orijentisano ka uspehu kroz individualnu i grupnu aktivnost, a ne kroz takmičenje.

Program je otvoren za decu i omladinu, od 6 godina na više, kako za početnike tako i za one sa iskustvom.

Časovi traju sat vremena i održavaju se 2 ili 3 puta nedeljno (u zavisnosti od grupe)

Prijem novih članova je tokom cele godine.

U zavisnosti od uzrasta i nivoa predznanja formirane su grupe:

  • I stepen 6-8 godina              utorak-četvrtak 18:00-19:00
  • II stepen 8-10 godina           utorak-četvrtak 19:00-20:00
  • III stepen 11-14 godina        utorak-četvrtak 20:00-21:00
  • IV stepen 15 i više godina    utorak-četvrtak 21:00-22:00
  • DaNS Ansambl 18 i više godina (sa dugogodišnjim plesnim iskustvom)  ponedeljak-sreda-(petak) 20:30-22:00 i subota 12:15-14:30

 DANS  ansambl Sokolskog društva „Vojvodina“ formiran 2008. Okuplja obrazovane plesače i glumce željne daljeg plesnog usavršavanja i razvoja koreografskih, pedagoških i igračkih potencijala.

POSETITE NAS NA FACEBOOK I INSTAGRAM STRANICAMA:

www.facebook.com/studiokreativnogplesa

www.facebook.com/DaNS.SKP

www.instagram.com/studio_kreativnog_plesa/

www.instagram.com/dans_ansambl/

Program vodi Tatjana Grujićbiografija 

TOP